Planning
Na bevestiging van de afspraak per e-mail is deze bindend. Ook bij ziekte of verhindering. De sessies zijn niet overdraagbaar aan derden, uitgezonderd personen die eerder als tweede persoon de coaching hebben gevolgd. Dit gaat altijd in overleg met de coach.

Kortingscode
Cliënten tot 25 jaar vallen in het voordelige Studententarief. Het Studententarief is te boeken d.m.v. een kortingscode. Deze wordt na overleg van geboortedatum kenbaar gemaakt.

Betaling
Op alle producten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Bij de bestelling verleent de cliënt toestemming tot betaling per iDeal of PayPal en is er sprake van een betaalverplichting.

Verhindering, ziekte of overmacht
De afspraak kan tot 3 dagen voor de sessie kosteloos verzet worden. Dit kan maximaal één keer per sessie. Afmelden gebeurt rechtstreeks aan de coach via e-mail, app of telefoon. Na afmelding verdwijnt de sessie uit de planning. Deze wijziging is onomkeerbaar. Komt de cliënt, om welke reden dan ook, niet op de geplande lestijd opdagen dan wordt deze niet ingehaald en het lesgeld niet gerestitueerd. Dit geldt tevens als het lesgeld om welke reden dan ook nog niet voldaan is. Bij ziekte en/of verhindering van de coach wordt deze altijd ingehaald of vervangen.

Doorverwijzing of staken van de samenwerking
In het geval van ernstige ziektebeelden zal er doorverwezen worden naar de geestelijke gezondheidszorg. Het eventueel eerder betaalde bedrag wordt gestorneerd.

Schoolvakanties en Feestdagen
In schoolvakanties en op feestdagen vinden er geen sessies plaats. De administratie verwerkt deze perioden in de planning. Bij spoed kan hier van worden afgeweken.

Contact
Babz Verhoeven | Coaching

Doctor de Quayweg 8

5425 XT De Mortel

T 06 48799546
Rabobank 1298.43.539 t.n.v. Vocalized, de Mortel

IBAN NL29RABO0129843539

Swift/BIC RaboNL2U

KvK 17234085

BTW NL 1659.35.558.B02