• Een standaardsessie in de coachingsruimte duurt 60 minuten.
  • Het vrijblijvende kennismakingsgesprek en de sessie na de RET-test duren 30 minuten en vinden online plaats.
  • Indien gewenst kan er altijd uitgeweken worden naar online.
  • Facturatie van de trajecten gebeurt in twee delen waarvan deel één bij inschrijving na het kennismakingsgesprek.
  • De RET-test wordt vooraf gefactureerd.
  • Klik hier voor een kostenindicatie voor een bedrijf of organisatie.

slkfjskljlksdjflsdjflskjfkldsf