nei consult jongere

€ 95   consult individueel, in de praktijk of online voor jongeren vanaf 12 jaar. Is de cliënt tussen de 12 en de 15 jaar: Behandeling is uitsluitend uitvoerbaar na schriftelijke toestemming van de cliënt zelf en beide ouders/verzorgers met ouderlijke macht via het toestemmingsformulier. De link wordt door ons per e-mail verstrekt bij het…