voor jou

Onze emoties en gedachten maken ons mensen. Hierdoor stellen we prioriteiten, doelen, en hebben we iets te melden. Want we hebben ‘wat te doen’ op deze aardbol. Soms ben je het spoor bijster. Om welke reden dan ook. Gedachten of emoties kunnen in de weg zitten. Vaak denken we dat (oude) gebeurtenissen ons in de greep hebben, maar het zijn de gedachten aan de gebeurtenissen die ons in verzet brengen. Als je dat kunt zien valt er zoveel van je schouders! Wanneer we verstrikt zijn in ons hoofd lukt dat niet altijd. Het is niet stom of raar dat je daar hulp bij vraagt.

Ik geloof dat jij zelf het antwoord bent. Dat jij het licht in jezelf weer aan kunt doen. Ik werk met je door te luisteren, te kijken en te vragen. Zonder oordeel en in zoveel mogelijk veiligheid. Gelijkwaardig en open, met het huidige moment als uitgangspunt.

Je kunt bij me terecht met klachten als somberheid/depressie, angst en vermoeidheid, keuzestress en loyaliteit, familie-/vriendenkwesties, gevoeligheid en overprikkeling, allergie, hooggevoeligheid, dwang en verslaving.

© 2023 Praktijk voor jou en nei

Toestemming | Privacy | Algemene Voorwaarden