nei consult kind

€ 75     consult, individueel in de praktijk of online voor kinderen tot 12 jaar. Uitsluitend uitvoerbaar na schriftelijke toestemming van beide ouders via het toestemmingsformulier. De link wordt door ons per e-mail verstrekt bij het inplannen van de afspraak.