Test jezelf

Dr. Jan Verhulst ontwikkelde de RET-test. Hij is klinisch psycholoog en gespecialiseerd in Rationele Emotieve Therapie. De test is opgebouwd uit items die zijn afgeleid van de irrationele ideeën zoals Albert Ellis die geformuleerd heeft. Er zijn acht verschillende categorieën die in deze test worden getoetst. Dit zijn: rationaliteit, negatief zelfbeeld, faalangst, behoefte aan goedkeuring, frustratietolerantie, behoefte aan respect, negatief beeld van anderen, afhankelijkheid/ machteloosheid.

De test is niet moeilijk maar ik raad je aan er de tijd voor te nemen. Het is interessant wat de test an sich met je doet.

Het woord ’test’ wil niet zeggen dat je kunt zakken maar is een aanduiding dat er gewerkt wordt met een score t.b.v. toetsing. Er is geen goed of fout, slechts een inzicht. De score vertelt in welke mate je manier van denken rationeel, dan wel irrationeel is. De uitslag kan soms verrassend zijn of confronterend. Voor mij een logische ingang voor een traject omdat het het verband tussen bepaalde aspecten van gedrag of gedachten uitwijst. Maar ook zonder een traject te volgen biedt de RET-test prachtige inzichten die waardevol kunnen zijn. Daarom is de test ook los te boeken. Je ontvangt dan een analyse van de uitslag en we plannen in overleg een online sessie ter verheldering. Lees hier meer over RET.